Nowe wymiary Planera słów kluczowych w AdWords

Chociaż Keyword Planner Google przestał istnieć jako narzędzie zewnętrzne, to nadal jest dostępny w panelu AdWords. Wielu osobom ta zmiana nie była na rękę. Widać jednak, że Google nadal mocno stawia na rozwój tego narzędzia. Oto najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone, które mogą Was zainteresować.

Po pierwsze zostały wprowadzony cztery nowe wymiary raportów w Planerze słów kluczowych. Trendy liczby wyszukiwań pozwala nam na sprawdzenie na wykresie graficznym jak przedstawia się liczba zapytań, na podane przez nas frazy, na przestrzeni ostatniego roku. To ciekawa funkcja, która do tej pory była dostępna w Google Trendy.

Trendy liczby wyszukiwań

Trendy liczby wyszukiwań

Drugi raport to Trendy mobilne, który pozwala nam na porównanie czy ruch z danych fraz, pochodzi z komputerów stacjonarnych czy urządzeń przenośnych. To bardzo dobrze pokazuje w którą stronę idzie Google i jak bardzo zależy mu na zachęceniu reklamodawców do uderzania z reklamą do mobile. W tym raporcie od razu mamy podane jaki udział miały telefony i tablety we wszystkich wyszukiwaniach.

Trendy mobilne

Trendy mobilne

Podział według urządzeń to kolejny wymiar wykresu, który pozwala nam na porównanie przypuszczalnego ruchu z komputerów, komórek i tabletów. Chociaż nadal udział ruchu z urządzeń mobilnych w większości branż jest niewielki, to warto korzystać z tego raportu, aby w miarę szybko móc odpowiedzieć na trendy i dopasować do nich nasze kampanie AdWords.

Podział według urządzeń

Podział według urządzeń

Kolejny wymiar to Podział według lokalizacji. Opiera się on na wybranych przez nas lokalizacjach. Dzięki niemu możemy sprawdzić, jaki dane miejsca będą miały udział w wyświetleniach naszych reklam. Możemy je porównać zarówno na poziomie różnych krajów, ale także na poziomie danych województw.

Podział według lokalizacji

Podział według lokalizacji

Bardzo ciekawą zmianą jest wymiar Przedział czasu. To świetna opcja, szczególnie dla reklamodawców prowadzących kampanie sezonowe. Pozwala on nie tylko na wyświetlenie zmiennych w określonym czasie, ale także porównanie ich pomiędzy sobą, rok do roku, miesiąc do miesiąca, a także  określone przedziały czasu.

Przedział czasu

Przedział czasu

Dodatkowo przy zmianie Przedziału czasu, warto zwrócić uwagę na zmiany w tabeli. Pojawiają się w niej dwie dodatkowo kolumny: Całkowita zmiana i Procenty zmiany. Pozwalają one na szybką ocenę sytuacji danych słów kluczowych. Możemy również według tych zmiennych posortować dane.

Porównanie danych w wybranych okresach

Porównanie danych w wybranych okresach

Zmiany zaszły również w raporcie Prognozy odwiedzin. Zostały dodane dwa nowe wymiary do konta. Pierwszy z nich to Urządzenia, dzięki niemu możemy sprawdzić jak zmiana stawek (zwiększenie bądź zmniejszenie) wpłyną na liczbę wyszukiwań i kliknięć.

Prognoza odwiedzin - Urządzenia

Prognoza odwiedzin – Urządzenia

Drugi wymiar to Lokalizacja. Pozwala na prognozę liczby zapytań z konkretnych regionów, miast lub zdefiniowanych lokalizacjach. Możemy sprawdzić jaki będzie średni CPC w danym regionie. Również jakie będą koszty ze względu na lokalizacje.

Prognoza odwiedzin - Lokalizacja

Prognoza odwiedzin – Lokalizacja

Nowe możliwości Planera słów kluczowych pozwalają na jeszcze lepsze opracowanie prognoz i przygotowanie się do prowadzenia kampanii AdWords.

Kinga Gołębiewska
 

Dla mnie kampanie Adwords to nie tylko praca - to pasja, dająca mi możliwość kreowania wizerunku firmy w internecie. Jako SEM Manager w Critical, wykorzystuję swoją wiedzę, aby osiągać jak najwyższe współczynniki konwersji dla naszych klientów. Moje umiejętności są potwierdzone przez certyfikaty Google Adwords. Prowadzę również szkolenia, na których pomagam uczestnikom zrozumieć zasady działania marketingu w internecie.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: